Domijada

RAZPIS ZA 52. DOMIJADO 2014

ŠPORTNO – KULTURNO SREČANJE

DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE

Rogla, 24. in 25. april 2014

 

DIJAŠKE DOMOVE V SLOVENIJI

IN SLOVENSKE DIJAŠKE DOMOVE V ZAMEJSTVU

vabimo

NA 52. DOMIJADO,

ki bo  24. in 25. APRILA 2014 NA ROGLI

Spoštovani,

Dijaški dom Murska Sobota, Dijaški dom Ptuj, Dijaški dom Celje, Dijaški dom Biotehniške šole Rakičan, Dijaški dom SŠGT Radenci, Dijaški dom ŠC Šentjur, Dijaški dom ŠC Rogaška Slatina smo organizatorji 52. DOMIJADE – vseslovenskega srečanja dijakov in dijakinj, ki bivajo v dijaških domovih.

 

Na podlagi sklepa predsedstva Skupnosti dijaških domov Slovenije bo

52.DOMIJADA potekala

v četrtek 24. in petek 25. aprila 2014 na Rogli.

V Sloveniji je v zadnjih letih veliko govora o dobrodelnosti in pomoči revnim. Dobrodelnosti pa ni brez požrtvovalnih prostovoljcev. Prostovoljstvo deluje na socialnem, športnem, rekreativnem, izobraževalnem, kulturnem, okoljskem, turističnem in še na mnogih drugih področjih. Poseben pomen daje prostovoljstvo prav izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in skupin, ki so ogroženi, izključeni, potisnjeni na rob.

Mlade je potrebno vzgajati v duhu znanega reka : dobro je delati dobro, kar nas je vodilo, da smo izbrali temo PROSTOVOLJSTVO in DOBRODELNOST z roko v roki.

» SRČNOST OSREČUJE, DOBRO ZDRUŽUJE» 

Pomen letošnje teme naj bo vodilo za dijakinje in dijake ter njihove mentorje pri ustvarjanju na kulturnem področju in športnem  »fer-play« udejstvovanju, predvsem pa pri druženju in navezovanju novih poznanstev.

V ločenih razpisih za kulturni in športni del vas vabimo k prijavam za sodelovanje in vas vljudno prosimo, da upoštevate  razpisane roke, saj bo naša in vaša doslednost prispevala k čim boljši izpeljavi  Domijade.

Prosimo, da prijavnice, ki so v prilogi pošljete do roka in na naslov, kot je navedeno na vsaki od prijavnic.

Osnovni cilji Domijade (zapisani v Pravilniku o Domijadi) so druženje in spoznavanje dijakov in pedagoških delavcev dijaških domov Slovenije, predstavitev rezultatov celoletnega vzgojnega dela v kulturnih, športnih in drugih prostočasnih dejavnostih, zastopanost vsakega dijaškega doma in uravnoteženost med  kulturnimi in športnimi dejavnostmi.

Z željo, da bo potekala 52. DOMIJADA v skladu z našimi prizadevanji, da se  dijakinje in dijaki, ter njihovi mentorji predstavijo in nam pokažejo svoje dosežke, vas lepo pozdravljamo in se veselimo snidenja na Rogli.

Organizacijski odbor  dijaških domov

 Pomursko-Ptujsko-Celjske regije    

KULTURNI DEL

V letu 2014 bomo na DOMIJADI s svojimi prispevki podali roko posameznikom in skupinam, ki so ogroženi, izključeni, potisnjeni na rob, razmišljali bomo o tem, kako mladi iz dijaških domov lahko pomagamo tem ranljivim skupinam, kaj in kako jih obravnavamo v Sloveniji in v Evropi.

Natečaj ima za rdečo nit tematiko prostovoljne pomoči, srčnosti in povezovanja z ranljivimi skupinami in posamezniki. Rok za oddajo domskih izborov del kulturnega natečaja je petek,  4. aprila 2014.

Organizatorji želimo poudariti, da so izdelki prispeli na natečaje in izdelki, ki bodo nastali na Domijadi na Rogli, predmet razstave.

Po zaključku razstave (v četrtek 24. 4. od 20.30-21.00 ure) razstavljene izdelke dvignejo dijaški domovi ob razstavnem pultu na Rogli.

1. FOTOGRAFSKI NATEČAJ Z  RAZSTAVO

Fotografija je tehnika, s katero trajno zapišemo mirujoče ali gibajoče predmete na različne načine. V dobesednem prevodu bi pojem »fotografija« pomenil »risanje na svetlobo«.

Pravijo, da fotografija pove več kot tisoč besed. Naj mladi izrazijo  tudi skozi fotografijo moto letošnje Domijade  »srčnost osrečuje, dobro povezuje« .

Dijake in njihove mentorje vabimo, da na podlagi nosilne teme skušajo ujeti na fotografijo zanimive zapise. Komisija bo pred Domijado opravila izbor treh (3) najboljših fotografij. Avtorji bodo  na zaključni prireditvi Domijade prejeli priznanja. Opravili bomo tudi širši izbor del, ki bodo razstavljena na Domijadi.

Dijaški domovi izberejo do 3 najboljše fotografije v velikosti do A4 in jih  opremljene z imenom avtorja, mentorja in dijaškega doma pošlje do petka,

4. aprila 2014 na naslov:

Dijaški dom Murska Sobota, Tomšičeva ul. 015, 9000 Murska Sobota, »fotografski natečaj – Domijada 2014«

Kontaktna oseba: Antonija BERDEN; telefon 041-761-433,  02/ 530-03-10

E-naslov: antonija.berden@guest.arnes.si

2. LITERARNI  NATEČAJ

Spoznavanje sebe in drugih, učenje, izkušnje, pomoč drugim, delo, osebna rast, iskanje lastnih interesov, preizkušanje sebe in svojih sposobnosti vse to je  prostovoljstvo povezno z  dobrodelnostjo, ki se prepleta skozi  moto letošnje Domijade in pomeni vsakemu posamezniku nekaj drugega. Je pa prostovoljstvo tudi ena od tistih dejavnosti, s katerimi si povečujemo in vzdržujemo svoj socialni kapital.

Po zadnjih znanih podatkih deluje v Sloveniji cca 55.000 posameznikov – prostovoljcev, ki opravijo skupno preko 5 mio ur prostovoljnega dela. Večina prostovoljcev v Sloveniji je res starejših od 60 let (cca 70%), se pa delež prostovoljcev mlajših od 18 let povečuje.

 

Tako prostovoljstvo, kot dobrodelnost sta vrednoti, ki se ju velikokrat  premalo zavedamo, pozabljamo na starejše, pozabljamo na izključene, na ranljive skupine ali pa ne. Mlade literate prosimo, da opišejo svoje izkušnje, svoja  razmišljajo o vodilni temi in oddajo svoje prispevke  (poezijo, prozo, dramatiko).

Prispevki naj bodo napisani v pisavi ARIAL in velikosti 12. Besedilo mora biti lektorirano; objavljeno bo v poslani verziji.

Zbrani prispevki bodo objavljeni v literarnem glasilu dijakov dijaških domov Slovenije.  

Komisija bo izbrala tri (3) najboljše prispevke, avtorji bodo na zaključni prireditvi Domijade prejeli priznanja.

Prispevke pošljite do petka 4. aprila 2014.

na naslov: Dijaški dom CELJE, Ljubljanska 21, 3000 CELJE s pripisom »literarni prispevki«

Kontaktna oseba: Amalija STOPINŠEK;  tel. 03-426-66-00

E-naslov: amalijas@gmail.com

3. OKROGLA MIZA

 

Okrogla miza bo vsebinsko izhajala iz že večkrat omenjene teme letošnje Domijade. Dijake in dijakinje vabimo, da izrazijo svoja mnenja, razmišljanja in izkušnje s področja prostovoljstva in dobrodelnosti.

Mentorje prosimo, da jih vzpodbudijo tudi h kritičnemu razmišljanju o temi, podajo morebitne predloge in ideje, predstavijo svoje dejavnosti.

Okrogle mize se iz vsakega doma lahko udeležita največ dva dijaka. Prijave pošljite do petka, 4. aprila 2014 na naslov:

Dijaški dom Murska Sobota, Tomšičeva ul. 015,9000 Murska Sobota.

Kontaktna oseba: Irena ŠKARICA; telefon: 031-793-061 ali  02 /530-03-10

E naslov: irena.skarica@guest.arnes.si

 

4. LIKOVNI NATEČAJ Z RAZSTAVO

Vse mlade likovnike iz dijaških domov Slovenije vabimo, da skozi lastna likovna dela izrazijo občutke videnje »prostovoljstva in dobrodelnosti« Tehnike ne določamo,  likovniki jo izberejo sami, velikost izdelka pa naj ne presega velikosti risalnega lista. Komisija bo izbrala tri (3) najboljše likovne izdelke, avtorji bodo na zaključni prireditvi Domijade prejeli priznanja. Opravili bomo tudi širši izbor del, ki bodo razstavljena na Domijadi.

Dijaški dom izbere največ tri (3) likovne izdelke in jih  opremljene z imenom avtorja, mentorja, naslovom likovnega izdelka in motiva, poimenovanjem likovne tehnike in dijaškega doma,  pošlje do

petka, 4. aprila 2014 na naslov:

Dijaški dom SŠGT Radenci, Mladinska ul. 5, 9252 Radenci

Kontaktna oseba: Janja Prašnikar Neuvirt; tel. 041-605-161 ali 02/56-69-170

E naslov:  janja.prasnikar-neuvirt@guest.arnes.si

5. USTVARJALNE DELAVNICE

 

Na Domijadi bosta organizirani dve ustvarjalni delavnici. Vsake delavnice se iz posameznega doma lahko udeležita največ dva dijaka.

Material za delavnice zagotovijo organizatorji. S sabo prinesite čopiče

(za delavnico Panjske končnice)

Prijave pošljite do petka, 4. aprila 2014 na ustrezen naslov

– glej v nadaljevanju.

Organizirani bosta naslednji ustvarjalni delavnici:

1. Delavnica Panjske končnice-poslikane lesene deščice

Naslov: DD ŠC ŠENTJUR, Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur pri Celju, tel.: 03/746-29-00                                                Kontaktna oseba: Špela Šalej, delavnico izvaja Rada Fašmon                        E- naslov: spela.salej@gmail.com

2. Delavnica izdelava odlitkov iz mavca

Naslov: DD ŠC ŠENTJUR, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur pri Celju, tel.: 03/746-29-00                                                                                        Kontaktna oseba: Mojca Oset                                                                         E-naslov: mojca.oset@guest.arnes.si

 

6. NOVINARSKO  središče

 

Dogajanja med Domijado, od uvodnega uradnega dela, kulturnih in športnih aktivnosti, družabnih in sprostitvenih druženj in zaključka s podelitvijo pokalov, nagrad in priznanj, bodo beležili, zapisali, fotografirali in komentirali dijaki in dijakinje iz dijaških domov – organizatorjev 52. Domijade.

Opravljeno delo bo predstavljeno v obliki biltena po zaključeni Domijadi in bo na voljo na strežniku.

7. KULTURNI PROGRAM

Na otvoritveni in zaključni slovesnosti bodo točke za kulturni program prispevali dijaki in dijakinje  iz dijaških domov organizatorja.

V  večernem kulturnem programu pa sodelujejo dijaki in dijakinje izbrani na regijskem pred-izboru. Zaželeno je, da regije predstavijo le eno točko v trajanju do 5 minut; lahko je  glasbena, instrumentalna, plesna.

Po večernem kulturnem programu se bo kulturno druženje dijakov nadaljevalo ob zvokih glasbene skupine dijakov DIJAŠKEGA DOMA DRAVA MARIBOR.

Prijave pošljite do petka, 4. aprila 2014  na naslov:

Dijaški dom Biotehniške šole Rakičan,  Lendavska ul. 3,

9000 Murska Sobota

Kontaktna oseba: Marjanca Ferko Omahen;

Telefon: 041 258 073

E naslov: ferkoomahen@gmail.com

ŠPORTNI DEL

Športni del poteka skladno s pravilnikom Domijade in po pravilih posameznih panog, po časovnem razporedu za Domijado 2014.

Vse sodelujoče športne ekipe morajo za ogrevanje s seboj prinesti svoje športne rekvizite, ki so potrebni za posamezno panogo.

Prijave pošljite koordinatorju in posameznim nosilcem na navedene kontakte.

Koordinator izvedbe športnih tekmovanj in šaha je Ivan HERCOG iz Dijaškega doma Ptuj, Arbajterjeva 6, 2250 Ptuj,

Tel.: 041-316-384

E naslov: ivan.hercog@guest.arnes.si

 1. KOŠARKA – DIJAKI

 

Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren DIJAŠKI DOM CELJE, Ljubljanska ul. 21, 3000 CELJE

Odgovorna: Milena ČANŽEK , tel.: 031-730-752,

E naslov: milena.canzek@guest.arnes.si

Rok prijave: 15. aprila 2014.

 

 1. NOGOMET – DIJAKI

 

Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade z upoštevanjem pravil NZS za mali nogomet. Zaradi časovne stiske vsaka posamezna tekma traja 2 x 15 minut (predlog organizatorja). Za organizacijo in izvedbo je odgovoren DIJAŠKI DOM MURSKA SOBOTA, Tomšičeva ul. 015, 9000 Murska Sobota; tel.: 02-530-03-10, mobi: 051-324-143

Odgovorna:  Biserka RIČNIK

E naslov:  biserka.ricnik@guest.arnes.si

Rok prijave: 15. aprila 2014

 

 1. ODBOJKA – DIJAKINJE

 

Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren DIJAŠKI DOM CELJE, Ljubljanska 21, 3000 CELJE;

tel.: 03-426-66-00

Odgovorna:  Darja KOTNIK

E-naslov: darja.kotnik@guest.arnes.si

Rok prijave: 15. aprila 2014.

4. NAMIZNI TENIS – DIJAKINJE / DIJAKI

Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade in pravilih NTZS. Igra se na tri dobljene nize (sete) in ekipa na tri dobljene igre. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren DIJAŠKI DOM PTUJ

Odgovore: Jože HOZJAN, tel.: 031-746-236

E naslov:  joco.hozjan@gmail.com

Rok prijave: 15. aprila 2014.

5. STRELJANJE – DIJAKINJE / DIJAKI

Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade na strelišču v Slovenskih Konjicah. Za udeležence tekmovanja bo organiziran avtobusni prevoz na strelišče: Rogla – Slovenske Konjice – Rogla.

Za izvedbo tekmovanja je odgovoren:  DIJAŠKI DOMŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA, Steklarska ul.1, 3250 Rogaška Slatina.

Kontaktna oseba: JERNEJ LAKNER,tel.03 818 20 29
e-naslov:  jernej.lakner@scrs.si
Rok prijave: 15. aprila 2014.

6. ŠAH – DIJAKINJE / DIJAKI

Tekmovanje v šahu se izpelje po Pravilniku Domijade. Predhodno se opravijo regijska in medregijska tekmovanja. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren DIJAŠKI DOM PTUJ

Odgovoren: Ivan HERCOG,

E naslov:  ivan.hercog@guest.arnes.si, tel.: 041-316-384

Rok prijave: 15. aprila 2014.

7. SPOMINSKI TEK FRANJA KLOJČNIKA

Tek bo organiziran za vse udeležence Domijade in sicer v treh kategorijah:

–         dijakinje  ( 1000 m )

–         dijaki       ( 2000 m )

–         strokovni delavci dijaških domov  ( 1000 m )

Na start so vabljeni vsi udeleženci. Tekmovanje je ekipno in posamezno. Ekipo tvorijo najhitrejši trije dijaki posameznega dijaškega doma. Vse ostalo poteka po pravilniku Domijade. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost .

Za organizacijo in izvedbo  teka je odgovoren DIJAŠKI DOM CELJE, Ljubljanska 21, 3000 CELJE; tel.: 03-426-66-00

 Odgovorna: Amalija STOPINŠEK

E naslov: amalijas9@gmail.com

Rok prijave: 15. aprila 2014.

8. SODNIKI

Sodnike z ustrezno licenco za vse športne panoge izbere organizator Domijade v sodelovanju s Skupnostjo dijaških domov Slovenije. Sodniške stroške krije Skupnost dijaških domov Slovenije.

 

SPLOŠNA NAVODILA / PRAVILA

Domijada je srečanje, ki se ga udeležijo zreli in odgovorni dijaki, ki si s svojimi dosežki pridobijo možnost udeležbe in častnega zastopanja svojega dijaškega doma. Vsi udeleženci s svojim ravnanjem dajejo pozitiven zgled sožitja, sodelovanja in lepega vedenja.

Športna tekmovanja bodo potekala skladno z veljavnim pravilnikom Domijade ter po pravilih posameznih športnih panog. Časovni razpored tekmovanj je priložen.

Na Domijadi se bodo igrale polfinalne in finalne tekme po križnem sistemu (velja za vse discipline, razen za streljanje in šah, kjer odloča število zadetih krogov, oziroma več točk po Bergerjevem sistemu tekmovanja), to pomeni 4 tekme v vsaki disciplini (6 pri šahu).

Tekmovanja se bodo odvijala v veliki in mali športni dvorani hotela Rogla (namizni tenis, nogomet, košarka, odbojka), v neposredni bližini hotela Rogla (tek) ter v Slovenskih Konjicah (strelstvo).

Za status dijakov in dijakinj odgovarjajo ravnatelji dijaških domov Slovenije – vsi prijavljeni so dijakinje/dijaki dijaškega doma (evidenca vpisa 2013/2014).

Za športne rekvizite (izjema so loparji za namizni tenis ) bo poskrbel Hotel Rogla. Za sodnike v vseh panogah poskrbi SDDS – Skupnost dijaških domov Slovenije.

Ključna naloga organizatorjev po panogah je skrb za nemoten potek tekmovanj in sprotno obveščanje novinarske skupine, za informiranje o rezultatih iz tekmovališč.

Poleg splošnih pravil pa organizatorji v razpis dodajamo tudi pravila vedenja na Domijadi, ki naj si jih vsi udeleženci podrobno preberejo in upoštevajo. Vsak dijak/-inja, ki se bo udeležil/-a Domijade, mora pred odhodom vzgojitelju oddati izpolnjen obrazec Izjava staršev (priloga v razpisu).

 

 

PRAVILA VEDENJA NA DOMIJADI

Domijada je vsakoletno športno-kulturno srečanje dijakinj in dijakov (v nadaljevanju dijakov) slovenskih dijaških domov. Na Domijadi imajo možnost in priložnost predstaviti svoje prostočasne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, tako v dijaškem domu, kot izven njega. Udeležijo se je najuspešnejši dijaki v spremstvu vzgojiteljev in vzgojiteljic (v nadaljevanju vzgojiteljev).

Dijaki, ki so izbrani v dijaškem domu za udeležbo na Domijadi, so tisti, ki razumejo in sprejemajo pravila in so se tekom šolskega leta s svojim vedenjem in dejavnostjo izkazali – so lahko za zgled in ponos dijaškega doma iz katerega prihajajo.

Vzgojitelj je v dijaškem domu organizator, vodja vzgojno-izobraževalnega dela in motivator. Vzgaja tudi s svojim zglednim vedenjem in komunikacijo. Za kakovost izvajanja vzgojnega dela je odgovoren nadrejenim, dijakom, njihovim staršem, ter predvsem, samemu sebi. V vlogi spremljevalca dijakov na Domijadi je njegova odgovornost še večja in vzgojno delo z dijaki zahtevnejše.

Glede na navedeno navajamo skupna izhodišča ravnanja vzgojiteljev na Domijadi:

 • pred odhodom je dolžan seznaniti dijake s pravili vedenja na Domijadi;
 • aktivno spremlja dijake tekom Domijade;
 • skrbi, da se dijaki kulturno in dostojno vedejo;
 • preprečuje sociopatološke pojave med dijaki (alkohol, droga, agresivno vedenje in komunikacija…),
 • skupaj z dijaki je prisoten na prireditvah in tekmovanjih Domijade, prisoten na otvoritvi in zaključku Domijade;
 • ob morebitnih večjih kršitvah poskrbi za dijakov prevoz domov (starši).

Pravila vedenja dijakov na Domijadi:

 • dijaki so dolžni upoštevati temeljne človekove pravice vsakega posameznika in se strpno vesti do drugače mislečih,
 • dijaki so odgovorni za lastno zdravje ter ne ogrožajo zdravja drugih,
 • prepovedano je uživanje alkohola in drog ter vsakršno nasilje,
 • dijaki odgovarjajo za urejenost in čistočo sobe ter sobni inventar,
 • dijaki odgovarjajo za osebno lastnino,
 • glasbeni aparati v sobah morajo biti naravnani na sobno jakost,
 • dijaki so dolžni sodelovati na aktivnostih Domijade po programu,
 • dijaki so se dolžni kulturno vesti tako v prostorih namestitve kot zunaj njih.

Domijada je dvodnevna prireditev, ki zahteva od organizatorjev in spremljevalcev veliko priprav in skrbi. Želimo si, da bi načrtovani program Domijade izvedli brez posebnosti in težav. Z zapisanimi pravili zagotavljamo varnost dijakov in poudarjamo vsakodnevno kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v dijaških domovih Slovenije.

 

RAZPIS ZA 51. DOMIJADO 2013
 
 
i feel slo domijada
 
 
 
srečanje dijaških domov Slovenije
in slovenskih dijaških domov v zamejstvu
 
Kulturno, športno in družabno srečanje dijaških domov Slovenije in slovenskih dijaških domov v zamejstvu
 
SKUPNOST DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE ter DIJAŠKI DOMOVI GORENJSKE IN DOLENJSKE REGIJE
 
 Dijaški in študentski dom Kranj, Dijaški dom Bled, Dijaški dom Škofja Loka, Dom Janeza Boska Želimlje, Dijaški dom Črnomelj, Dijaški in študentski dom Novo mesto, Dijaški dom Grm Novo mesto, Dijaški dom ŠC Krško – Sevnica VABIJO dijaške domove v Sloveniji in slovenske dijaške domove v zamejstvu NA 51. DOMIJADO, ki bo 25. in 26. aprila 2013 na Rogli.
 
Spoštovani,
 
naša Domijada – kulturno, športno in družabno srečanje dijaških domov Slovenije in slovenskih dijaških domov v zamejstvu – je preživela svojo prvo polovico stoletja in pogumno zakorakala v drugo. Kot vsak zrela dama še naprej uspešno združuje mirno dostojanstvo in mladostniško iskrivost, pridobljeno modrost in večno hudomušnost, dragocene izkušnje in nenehno željo po novem in boljšem. Zato je še tu, zato jo imamo radi.
Pri odločanju o vodilni temi letošnje domijade smo organizatorji želeli najti vsebino, ki je našim dijakom blizu, obenem pa je aktualna in primerna za obravnavo z različnih zornih kotov. Ker dijaškodomski dijaki prehajajo iz enega v drugi dom, iz svojega domačega okolja v okolje nekega drugega in drugačnega doma, smo za osnovno temo izbrali MOJ DOMAČI KRAJ in prepričani smo, da ga bodo dijaki drug drugemu predstavili z veseljem in ponosom. Obenem pa želimo preseči ozkost, gledati širše, se obrniti navzven in razvijati tudi koncept aktivnega državljanstva, ki predvideva aktivno udeležbo posameznikov v družbi in krepi čut ljudi za odgovornost in solidarnost ter posredno občutek pripadnosti in vključenosti v družbo. Zato smo izhodiščno temo nadgradili v naslov MOJ DOMAČI KRAJ – MOJA PRILOŽNOST IN ODGOVORNOST. Mladi bodo ob pomoči mentorjev preko fotografij, slik, pogovorov, predstavitev in na druge načine zanesljivo znali povezati ta dva – le na prvi pogled različna – življenjska koncepta.
Na podlagi sklepa predsedstva Skupnosti dijaških domov Slovenije bo 51. Domijada potekala v četrtek in petek, 25. in 26. aprila 2013, v prostorih Uniorja d.d. na Rogli in v okolici. Prijazno vas vabimo k sodelovanju tako na kulturnem kot na športnem področju. Podrobnosti in dodatna navodila glede prijav si lahko preberete v nadaljevanju.
Želimo vam veliko zadovoljstva in uspeha pri pripravah na domijado in se veselimo našega letošnjega srečanja!
 
Organizatorji
 
 
SPLOŠNA NAVODILA
 
Domijada je srečanje, ki se ga udeležijo zreli in odgovorni dijaki, ki si s svojimi dosežki pridobijo možnost udeležbe in častnega zastopanja svojega dijaškega doma. Tudi ostali udeleženci s svojim ravnanjem dajejo pozitiven zgled sožitja in sodelovanja. Za status dijakov in dijakinj odgovarjajo ravnatelji dijaških domov Slovenije.
Športna tekmovanja bodo potekala skladno z veljavnim pravilnikom Domijade ter po pravilih posameznih športnih panog.
Ključne naloge organizatorjev po panogah so skrb za nemoten potek tekmovanj in sprotno obveščanje novinarske skupine za informiranje o rezultatih iz tekmovališč.
Poleg splošnih pravil organizatorji v razpis dodajamo tudi pravila vedenja na Domijadi, ki naj si jih vsi udeleženci podrobno preberejo in upoštevajo. Vsak dijak/dijakinja, ki se bo udeležil-a Domijade, mora pred odhodom vzgojitelju oddati izpolnjen obrazec Izjava staršev, ki je priložen v razpisu.
Kot novost v kulturnem delu domijade uvajamo letos predstavitvene stojnice, ubrane na nosilno temo domijade “Moj domači kraj – moja priložnost in odgovornost”. Ker dijaki, ki bivajo v naših domovih, prihajajo iz vseh koncev Slovenije, bo zanimivo spoznati in si ogledati izdelke, spominke, oblačila, fotografije in podobno, s katerimi bodo dijaki iz različnih regij predstavili svoj domači kraj ali svojo regijo. Ob prijavi upoštevajte, da bo imela vsaka od petih regij (pet po ključu kot za organizacijo Domijade) na razpolago eno stojnico (ali mizo) za razstavo izdelkov in da je potrebno zagotoviti tudi osebo (dijak/inja, vzgojitelj/ica), ki bo ves čas prisotna ob stojnici. Predstavitev je poljubna in prepuščena idejam in možnostim posameznega doma ali regije v celoti.
Vse izdelke, ki bodo izdelani na delavnicah, pa tudi vse slike, fotografije in razstavne eksponate bodo po zaključku domijade udeleženci odnesli s seboj.
 
 
KULTURNI DEL
 
Vodilo za izdelke, delavnice, pogovore in predstavitve s kulturnega področja je nosilna tema: Moj domači kraj – moja priložnost in odgovornost. Predvsem v fotografskih in likovnih, pa tudi v literarnih prispevkih, se bodo dijaki na razpisano vsebino najbrž odzvali s predstavitvijo utrinkov iz svojega domačega kraja (arhitektura, prebivalci, anekdote, zgodovina, lokalne znamenitosti, etnološke in sociološke posebnosti ipd.). Ob pomoči mentorjev ali zaradi lastne širine in občutka za sodobno družbeno dogajanje pa bodo zanesljivo znali izhodiščno temo nadgraditi z razmišljanji o vključevanju posameznika v širše družbeno okolje in z doživljanjem aktivnega državljanstva, ki mu je posvečeno leto 2013.
Koncept aktivnega državljanstva predvideva aktivno udeležbo posameznikov v delovanju družbe. Aktivnega državljanstva ne moremo preprosto naučiti, razvijati ga je potrebno že pri mladih. Potrebno je krepiti njihovo vlogo, njihovo izobraževanje in usposabljanje za učinkovitejše udejstvovanje v splošnem družbenem dogajanju. Opremiti jih je potrebno z novimi znanji, veščinami in vrednotami, da so lahko kot takšni sposobni razumeti svojo odgovornost do družbe. Preko aktivnega državljanstva posamezniki in posameznice družbo soustvarjajo na lokalnem, regijskem, državnem in evropskem nivoju. Evropsko državljanstvo je koncept, ki se lahko izoblikuje skozi razvoj občutka pripadnosti skupnemu družbenemu in kulturnemu okolju. 1
 
1. PREDSTAVITVENE STOJNICE
 
Iz bogate kulturne, kulinarične, oblačilne, rokodelske, obrtne, turistične, arhitekturne in druge dediščine naši krajev in pokrajin naj vsaka regija izbere izdelke, s katerimi se bo predstavila na domijadi. Lahko se osredotoči na en kraj, ki se odlikuje po pestrem izročilu, ali pa sestavi predstavitev z izdelki iz različnih zaselkov in vasi tega področja. Izdelke, ki prenesejo transport, pošljite do 29. marca 2013 na Dijaški dom Bled, Prešernova cesta 10, 4260 Bled. Večje in bolj občutljive prinesite s sabo na Roglo, upoštevajte pa velikost predstavitvenega prostora (ena regija – ena miza). Prosimo tudi, da zagotovite osebo (vzgojitelj/ica, dijak/inja), ki bo ves čas prisotna ob stojnici.
Kontaktna oseba: Lilijana Gabrič Hvasti
Telefon: 04/57 66 141 oz. 140 ali 031 839 068
 
2. FOTOGRAFSKI NATEČAJ Z RAZSTAVO
 
Dijake in njihove mentorje vabimo, da na podlagi nosilne teme skušajo ujeti na fotografijo zanimive zapise. Komisija bo pred Domijado opravila izbor treh (3) najboljših fotografij. Avtorji bodo na zaključni prireditvi Domijade prejeli priznanja. Opravili bomo tudi širši izbor del, ki bodo razstavljena na Domijadi. Vsaka regija naj opravi predizbor 10 fotografij velikosti do A4 in jih opremljene z imenom avtorja, mentorja in dijaškega doma pošlje do 29. marca 2013 na naslov Dijaški dom Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj.
Kontaktna oseba: Boštjan Matjašič
Telefon: 040 788 258
 
3. LIKOVNI NATEČAJ Z RAZSTAVO
 
Tehnika likovnega ustvarjanja je poljubna, likovniki naj si jo izberejo sami. Velikost izdelka naj ne presega velikosti risalnega lista. Komisija bo izbrala tri (3) najboljše likovne izdelke, katerih avtorji bodo na zaključni prireditvi Domijade prejeli priznanja. Opravili bomo tudi širši izbor del, ki bodo razstavljena na Domijadi. Vsaka regija naj opravi predizbor petih (5) izdelkov in jih opremljene z imenom avtorja, mentorja, naslovom likovnega izdelka in motiva, poimenovanjem likovne tehnike in dijaškega doma pošlje do petka, 29. marca 2013, na naslov Dijaški dom Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj.
Kontaktna oseba: Nataša Fir Čečura E-naslov: natashafir@gmail.com Telefon: 040 575 407
 
4. LITERARNI NATEČAJ
 
Domači kraj – varno zavetje, ki nam daje priložnosti, da razpremo krila in poletimo v svet. Ali znamo te priložnosti videti, jih ceniti? Ali lahko kot odgovorni državljani svojemu kraju ponudimo nove možnosti za razvoj in umeščanje v širši prostor? Mladi literati lahko v svojih prispevkih (proza, poezija, dramatika) nosilni temi letošnje Domijade dodajo tudi ideje aktivnega državljanstva, ki mladim omogoča sodelovanje in soodločanje pri številnih pomembnih družbenih dogajanjih.
Prispevki naj bodo napisani v pisavi Arial, velikosti 12. Besedilo naj bo lektorirano, saj bo v poslani verziji objavljeno v literarnem glasilu dijakov dijaških domov Slovenije. Komisija bo izbrala tri najboljše prispevke. Avtorji bodo prejeli priznanja na zaključni prireditvi Domijade. Prispevke pošljite do petka, 29. marca 2013, na naslov: Dijaški in študentski dom Novo mesto, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto.
Kontaktna oseba: Majda Okroglič
Telefon: 031 777 081
 
5. OKROGLA MIZA
 
Okrogla miza bo vsebinsko izhajala iz nosilne teme letošnje Domijade in njenega slogana: Moj domači kraj – moja priložnost in odgovornost. Na nivoju Evrope je letos leto državljanstva. Če želimo biti aktivni državljani Evrope, moramo biti najprej ponosni na svoje korenine: kdo smo, od kod izhajamo? V kolikšni meri lahko mladi kreiramo okolje, v katerem živimo? Kakšna je naša vizija prihodnosti? V kakšnem svetu si želimo živeti?
Okrogle mize se iz vsakega doma lahko udeležita dva dijaka. Prijave pošljite do petka, 12. aprila 2013, na naslov Peter Končan, Želimlje 46, 1291 Škofljica.
Kontaktna oseba: Peter Končan
Telefon: 040 367 131 oz. 01/47 02 116
 
6. USTVARJALNE DELAVNICE
 
Na Domijadi bodo organizirane tri ustvarjalne delavnice. Vsake delavnice se lahko udeleži 15 – 20 udeležencev. Če bo prijavljenih več, bomo upoštevali vrsti red prijav. Material za delavnice zagotovijo organizatorji. Izdelki bodo razstavljeni za čas trajanja domijade, nato jih bodo dijaki odnesli s seboj. Prijave pošljite do petka, 5. aprila 2013, na ustrezen naslov.
 
RAZPIS 51. DOMIJADA APRIL 2013
 
a) Izdelava lesene pručke
Dijaki bodo preizkusili svoje ročne in konstrukcijske spretnosti z uporabo enostavnih postopkov spajanja lesa in z uporabo enostavnih ročnih orodij.
Kontaktna oseba: Jože Gregorc
Telefon: 04 506 23 51
b) Izdelava praktičnega izdelka iz različnih materialov
Izdelava stojala za svinčnike z uporabo različnih materialov: kovina, polimeri. Dijaki bodo preizkusili svoje konstrukcijske in ročne spretnosti z uporabo enostavnih ročnih tehnik in orodij.
Kontaktna oseba: Gabriel Pipan
Telefon: 04 506 23 21
c) Uporaba servietne tehnike
Predvidena je izdelava obešanke iz DAS mase in uporaba servietne tehnike, ki je sicer preprosta, a nudi številne možnosti uporabe. Z njo se lahko okrasijo različni izdelki in predmeti iz stekla, keramike, gline ali kartona, npr. stari zavrženi neposlikani krožniki, kozarčki, lončki, bele ploščice, servirni pladnji, škatlice, okvirji za slike ipd. udeleženci lahko prinesejo predmete, ki jih želijo dekorirati s servietno tehniko, tudi s seboj.
Prijave pošljite na naslov Srednja šola Sevnica – dijaški dom, Savska cesta 2, 8290 Sevnica.
Kontaktna oseba: Milena Bogovič Perko
 
7. NOVINARSKA DELAVNICA
 
Vse dogajanje na domijadi, od uvodnega uradnega dela, kulturnih in športnih aktivnosti, do družabnega dela in zaključka s podelitvijo pokalov, nagrad in priznanj, bodo beležili, zapisali, fotografirali in komentirali dijaki in dijakinje, ki že imajo ali želijo pridobiti izkušnje s področja novinarskega dela. Povzetek dogajanja, kot ga bodo videli mladi novinarji, bo predstavljen v obliki biltena ob zaključku Domijade in bo na voljo na strežniku.
Vsaka regija prijavi največ dva (2) dijaka, vešča pisanja, ki naj imata s seboj fotoaparat. Izbrali bomo tri (3) najbolj prizadevne mlade novinarje, ki bodo na zaključni prireditvi Domijade prejeli priznanja. Prijave pošljite do petka, 29. marca 2013, na naslov: Dijaški in študentski dom Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto.
Kontaktna oseba: bo javljeno naknadno
E-naslov:
Telefon:
 
8. KULTURNI PROGRAM
 
Dogajanja na Domijadi bo popestril kulturni program ob slavnostni otvoritvi, v večernem času in ob zaključku prireditve. Ob otvoritvi in zaključku bodo nastopili dijakinje in dijaki gorenjske in dolenjske regije. Ostale regije opravijo predizbor kulturne točke in prijavijo po eno točko v trajanju do 5 minut za večerni kulturni program. Nastopijo lahko glasbeniki, pevci, plesalci, recitatorji, mladi igralci in imitatorji ipd. Po večernem kulturnem programu se bo druženje dijakov nadaljevalo ob plesu.
Prijave pošljite do petka, 29. marca 2013 na naslov: Dijaški in študentski dom Novo mesto, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto.
Kontaktna oseba: Metka Trunkelj Mirtič
Telefon: 031 777 086
 
ŠPORTNI DEL
 
Športni del poteka skladno s pravilnikom Domijade in po pravilih posameznih panog po časovnem razporedu za Domijado 2013. Vse sodelujoče športne ekipe morajo za ogrevanje s seboj prinesti svoje športne rekvizite, ki so potrebni za posamezno panogo.
Na Domijadi se bodo igrale polfinalne in finalne tekme po križnem sistemu (velja za vse discipline, razen za streljanje in šah, kjer odloča število zadetih krogov oziroma več točk po Bergerjevem sistemu tekmovanja), to pomeni 4 tekme v vsaki disciplini (6 pri šahu).
Tekmovanja se bodo odvijala v veliki in mali športni dvorani hotela Rogla (namizni tenis, nogomet, košarka, odbojka), v neposredni bližini hotela Rogla (tek) ter v Slovenskih Konjicah (strelstvo).
Za ekipne športe je koordinator Dom Janeza Boska Želimlje, za strelstvo Dijaški dom Bled, za namizni tenis in spominski tek pa Dijaški dom Škofja Loka. Prijave pošljite posameznim nosilcem na navedene kontakte
Za športne rekvizite (izjema so loparji za namizni tenis ) bo poskrbel Hotel Rogla.
1. KOŠARKA – DIJAKI
Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade. Rok prijave: 12. april 2013. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Rok Rojko iz Doma Janeza Boska, Želimlje 46, 1291 Škofljica.
Kontaktna oseba: Rok Rojko
Telefon: 01/ 47 02 116
 
2. NOGOMET – DIJAKI
 
Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade z upoštevanjem pravil NZS za mali nogomet. Zaradi časovne stiske vsaka posamezna tekma traja 2 x 15 minut. Rok prijave: 12. april 2013.
Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Klemen Balažič iz Doma Janeza Boska, Želimlje 46, 1291 Škofljica.
Kontaktna oseba: Klemen Balažič
Telefon: 01/47 02 122.
 
3. ODBOJKA – DIJAKINJE
 
Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade. Rok prijave: 12. april 2013. Za organizacijo in izvedbo je odgovorna Mateja Rakovec iz Doma Janeza Boska, Želimlje 46, 1291 Škofljica.
Kontaktna oseba: Mateja Rakovec
Telefon: 01/47 02 110.
 
4. NOGOMET – DIJAKINJE
 
Pomerile se bodo dijakinje vzhodne in zahodne regije. Tekma je revijalnega značaja. Prijave oddajte do 12. aprila 2013 v Dom Janeza Boska, Želimlje 46, 1291 Škofljica.
Kontaktna oseba: Peter Končan
Telefon: 040 367 131 oz. 01/47 02 116
 
5. NAMIZNI TENIS – DIJAKINJE / DIJAKI
 
Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade in pravilih NTZS. Igra se na tri dobljene nize (sete) in ekipa na tri dobljene igre. Rok prijave: 5. april 2013. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Dijaški dom Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka.
Kontaktna oseba: Lucija Šmid
Telefon: 040 169 103
 
6. ŠAH – DIJAKINJE / DIJAKI
 
Tekmovanje v šahu se izpelje po Pravilniku Domijade. Rok prijave: petek, 5. april 2013. Predhodno se opravijo regijska in medregijska tekmovanja. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Dijaški in študentski dom Novo mesto, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto
Kontaktna oseba: Marjan Grahut
Telefon: 040 121 594
 
7. STRELJANJE – DIJAKINJE / DIJAKI
 
Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade na strelišču v Slovenskih Konjicah. Za udeležence tekmovanja bo priskrbljen avtobusni prevoz z Rogle v Slovenske Konjice in nazaj. Rok prijave: petek, 5. april 2013. Za organizacijo in izvedbo je odgovorna Lilijana Gabrič Hvasti iz Dijaškega doma Bled, Prešernova cesta 10, 4260 Bled.
Kontaktna oseba: Lilijana Gabrič Hvasti
Telefon: 04/57 66 141 oz. 140 ali 031 839 068
 
8. SPOMINSKI TEK FRANJA KLOJČNIKA
 
Tek bo organiziran za vse udeležence Domijade in sicer v treh kategorijah: dijakinje – 1000 m,
dijaki – 2000 m, strokovni delavci dijaških domov – 1000 m. Na start so vabljeni vsi udeleženci. Tekmovanje je ekipno in posamezno. Ekipo tvorijo najhitrejši trije dijaki posameznega dijaškega doma. Vse ostalo poteka po pravilniku Domijade. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Rok prijave: petek, 5. april 2013. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Dijaški dom Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka.
Kontaktna oseba: Lado Bukovec
Telefon: 040 205 306
 
SODNIKI
Sodnike z ustrezno licenco za vsako športno panogo izbere organizator Domijade v sodelovanju s Skupnostjo dijaških domov Slovenije. Sodniške stroške krije SDDS – Skupnost dijaških domov Slovenije.
 
PRAVILA VEDENJA NA DOMIJADI
 
Domijada je vsakoletno športno-kulturno srečanje dijakinj in dijakov (v nadaljevanju dijakov) slovenskih dijaških domov. Na Domijadi imajo možnost in priložnost predstaviti svoje prostočasne dejavnosti s katerimi se ukvarjajo tako v domu kot zunaj njega. Udeležence Domijade prijavi na podlagi razpisa posamezni dijaški dom. Udeležijo se jo najuspešnejši dijaki v spremstvu enega ali več vzgojiteljev/-ic (v nadaljevanju vzgojiteljev). Ravnatelj s svojim podpisom in žigom jamči, da se Domijade udeležujejo dijaki njegovega doma. Posamezni dijaški dom odgovarja za vedenje svojih dijakov. Dijaški dom pridobi od staršev dijakov, ki se bodo Domijade udeležili, pisno soglasje.
Vsak dijaški dom izbere udeležence po svojih kriterijih. Vsi dijaki, ki se Domijade udeležujejo, morajo sprejemati pravila Domijade. Med potekom Domijade morajo upoštevati navodila organizatorjev ter vseh drugih strokovnih delavcev, ki se Domijade udeležujejo.
Glavni spremljevalec dijakov na Domijadi je vzgojitelj, ki:
 za svoje dijake odgovarja in skrbi 24 ur na dan,
 skrbi, da se dijaki kulturno in dostojno vedejo,
 preprečuje sociopatološke pojave med dijaki (alkohol, droga, agresivno vedenje …),
 skupaj z dijaki je prisoten na vseh prireditvah in tekmovanjih,
 ob morebitnih večjih kršitvah poskrbi za dijakov prevoz domov (starši) ali v matični dijaški dom.
Pravila vedenja dijakov na Domijadi:
 dijaki so s pravili seznanjeni pred odhodom na Domijado,
 dijaki imajo enake pravice in dolžnosti.
 dijaki so dolžni upoštevati temeljne človekove pravice vsakega posameznika in se strpno vesti do drugače mislečih.
 dijaki so odgovorni za lastno zdravje ter ne ogrožajo zdravja drugih (prepovedano je uživanje alkohola in drog, prepovedano je fizično nasilje).
 soba, kamor so dijaki nameščeni, mora ostati urejena in čista.
 dijaki odgovarjajo za sobni inventar.
 dijak je odgovoren za osebno lastnino.
 glasbeni aparati v sobah so naravnani na sobno jakost.
 dijaki so dolžni sodelovati na aktivnostih Domijade po programu (otvoritvena slovesnost, tekmovanja, kulturni večer, ples, okrogla miza, zaključna slovesnost …).
 dijaki so se dolžni kulturno vesti, tako v prostorih namestitve, kot zunaj njih (prepovedano je odnašanje hrane iz jedilnice, prepovedano je neprimerno verbalno in fizično nasilje na športnih prireditvah).

 

DOMIJADA 2012

 

GALERIJA DOMIJADE 2012

BILTEN 50.DOMIJADE 2012

Tradicionalno mednarodno srečanje dijaških domov letos organizira severnoprimorska regija. Glavni organizator je Nova Gorica, soorganizator  pa je tudi naš dijaški dom Ajdovščina.

Leto 2012 je evropsko leto medgeneracijske solidarnosti in za nosilno temo smo izbrali moto

» Cvetovi modrosti iz semen mladosti »

z željo, da ta misel vodi dijakinje in dijake ter njihove mentorje pri ustvarjanju na kulturnem področju, pri športnem udejstvovanju ter pri druženju in medsebojnemu spoznavanju. (Celoten razpis je na koncu strani)

 

Utrinki iz lanske Domijade 2011

 

 

RAZPIS ZA 50. DOMIJADO

 

Skupnost dijaških domov Slovenije in dijaški domovi Primorske regije

 

 

VABIJO DIJAŠKE DOMOVE V SLOVENIJI

IN SLOVENSKE DIJAŠKE DOMOVE V ZAMEJSTVU

 

NA 50. DOMIJADO,

KI BO 25. IN 26. APRILA 2012 NA ROGLI

 

Spoštovani,

 

Dijaški in študentski dom Koper, Dijaški dom Škofijske gimnazije Vipava, Dijaški dom Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Dijaški dom Biotehniške šole Šempeter pri Gorici, Dijaški dom Srednje gostinske in turistične šole Izola, Dijaški dom Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, Dijaški dom Pomorskega tehniškega izobraževalnega centra Portorož in Dijaški dom Nova Gorica smo dijaški domovi Primorske regije, ki bomo skrbeli za organizacijo in izpeljavo jubilejne 50. Domijade.

 

Na podlagi sklepa predsedstva Skupnosti dijaških domov Slovenije bo 50. Domijada potekala v sredo, 25. in v četrtek, 26. aprila 2012 na Rogli.

 

Leto 2012 je evropsko leto medgeneracijske solidarnosti in za nosilno temo smo izbrali moto

 

» Cvetovi modrosti iz semen mladosti »

 

z željo, da ta misel vodi dijakinje in dijake ter njihove mentorje pri ustvarjanju na kulturnem področju, pri športnem udejstvovanju ter pri druženju in medsebojnemu spoznavanju.

 

V ločenih razpisih za kulturni in športni del vas vabimo k prijavam za sodelovanje in vas vljudno prosimo, da upoštevate razpisane roke, saj bo naša in vaša doslednost prispevala k čim boljši izpeljavi Domijade. Prosimo, da prijavnice, ki so v prilogi pošljete na naslova, kot sta navedena na vsaki od prijavnic.

 

Glavni cilji Domijade (zapisani so v Pravilniku o Domijadi) so druženje in spoznavanje dijakov in pedagoških delavcev dijaških domov Slovenije, predstavitev rezultatov celoletnega vzgojnega dela v kulturnih, športnih in drugih prostočasnih dejavnostih, zastopanost vsakega dijaškega doma in uravnoteženost med kulturnimi in športnimi dejavnostmi.

 

Z željo, da bo potekala 50. Domijada v skladu z našimi prizadevanji, da se dijakinje in dijaki ter njihovi mentorji predstavijo in nam pokažejo svoje dosežke, vas lepo pozdravljamo in se veselimo snidenja na Rogli.

 

organizacijski odbor dijaških domov Primorske regije –

 

KULTURNI DEL

 

Leto 2012 je Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti ter priložnost za razmislek o tem, kako je evropska družba pripravljena na dejstvo, da se življenjska doba evropskih prebivalcev daljša. Število starejših prebivalcev Evropske unije narašča; od 2012 naprej se bo začelo zmanjševati število delovno aktivnega prebivalstva, medtem ko se bo število prebivalcev nad 60 let vsako leto večalo za okoli dva milijona ljudi. Natečaj ima za rdečo nit tematiko medgeneracijskega sodelovanja. Rok za oddajo regijskih izborov del kulturnega natečaja je petek, 30. marec 2012.

 

Organizatorji želimo poudariti, da so izdelki prispeli na natečaje in izdelki, ki bodo nastali na Domijadi na Rogli, predmet dobrodelne prodajne razstave in jih bo možno kupiti na stojnici. Izdelki, ki ne bodo prodani, se vrnejo dijaškim domovom po zaključku Domijade na Rogli.

 

1. FOTOGRAFSKI NATEČAJ Z RAZSTAVO

S fotografijo lahko marsikaj povemo, pokažemo in izrazimo. Vse to lahko delimo z drugimi in Domijada je dogodek, kjer se to lahko uresniči. Dijake in njihove mentorje vabimo, da na podlagi nosilne teme skušajo ujeti na fotografijo zanimive zapise. Komisija bo pred Domijado opravila izbor treh (3) najboljših fotografij. Avtorji bodo na zaključni prireditvi Domijade prejeli priznanja. Opravili bomo tudi širši izbor del, ki bodo razstavljena na Domijadi in bodo ponujena na dobrodelni prodajni razstavi.

Vsaka regija naj opravi predizbor 10 fotografij velikosti do A4 in jih opremljene z imenom avtorja, mentorja in dijaškega doma pošlje do petka, 30. marca 2012,

 

na naslov : Dijaški dom Škofijske gimnazije Vipava, Grabrijanova 19, 5271 Vipava.

 

Kontaktna oseba: Robert Rolih; 05/ 365 54 10

 

 

 

2. LITERARNI NATEČAJ

Medgeneracijska solidarnost je vrednota, ki se je še vedno premalo zavedamo, ko hitimo skozi življenje in pozabljamo na starejše, zato mlade literate pozivamo, da nam oddajo svoje prispevke (poezijo, prozo, dramatiko), v katerih razmišljajo ali opisujejo dogajanja v okolici, kako vidijo način povezovanja generacij, kako sami pripomorejo k boljšemu povezovanju med generacijami.

Prispevki naj bodo napisani v pisavi Arial in velikosti 12. Besedilo mora biti lektorirano in bo objavljeno v poslani verziji.

V regijah izbrani prispevki bodo objavljeni v literarnem glasilu dijakov dijaških domov Slovenije.

Komisija bo izbrala tri (3) najboljše prispevke, avtorji bodo na zaključni prireditvi Domijade prejeli priznanja.

Prispevke pošljite do petka, 30. marca 2012,

na naslov: Dijaški in študentski dom Koper, Cankarjeva 5, 6000 Koper.

Kontaktna oseba: Tanja Frank; 05/ 662 62 50

3. OKROGLA MIZA

Okrogla miza bo vsebinsko izhajala iz nosilne teme letošnje Domijade in njenega slogana. Dijake in dijakinje vabimo, da izrazijo svoje zamisli, občutke, videnja, kako sami vidijo medgeneracijsko sodelovanje, podajo kritične misli o sodelovanju med generacijami. Okrogle mize se iz vsakega doma lahko udeležita največ dva dijaka. Prijave pošljite do petka, 30. marca 2012,

na naslov: Dijaški dom Nova Gorica, Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica.

Kontaktna oseba: Vanja Likar; telefon 05 / 335 48 01

4. LIKOVNI NATEČAJ Z RAZSTAVO

Tehnike ne določamo, likovniki naj si jo izberejo sami, velikost izdelka pa naj ne presega velikosti risalnega lista. Komisija bo izbrala tri (3) najboljše likovne izdelke, avtorji bodo na zaključni prireditvi Domijade prejeli priznanja. Opravili bomo tudi širši izbor del, ki bodo razstavljena na Domijadi in bodo ponujena na dobrodelni prodajni razstavi.

Vsaka regija naj opravi predizbor petih (5) izdelkov in jih opremljene z imenom avtorja, mentorja, naslovom likovnega izdelka in motiva, poimenovanjem likovne tehnike in dijaškega doma pošlje do petka, 30. marca 2012,

na naslov: Dijaški dom Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina.

Kontaktna oseba: Tina Vrčon;  05/ 366 41 10

5. USTVARJALNE DELAVNICE

Na Domijadi bodo organizirane tri ustvarjalne delavnice. Vsake delavnice se iz posameznega doma lahko udeležita največ dva dijaka.

Material za delavnice zagotovijo organizatorji. Dijaki, ki se bodo udeležili delavnice polstenje volne, naj s seboj prinesejo manjšo brisačo. Prijave pošljite do petka,

30. marca 2012 na ustrezen naslov.

Ustvarjalne delavnice so naslednje:

Slikanje na svilo

Naslov: Dijaški dom Nova Gorica, Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica

Kontaktna oseba: Vlasta Purkart; telefon 05/335 48 01

Dekoracija peciva

Naslov: Dijaški in študentski dom Koper, Cankarjeva 5, 6000 Koper.

Kontaktna oseba: Tanja Frank;  05/ 66 26 250

Polstenje volne

 

Naslov: Dijaški dom Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina.

Kontaktna oseba: Tina Vrčon; 05/ 366 41 10

Izdelke delavnic bomo prodajali na dobrodelni prodajni razstavi. Izkupiček bo namenjen organizaciji Hospic.

6. NOVINARSKA DELAVNICA

Dogajanja med Domijado, od uvodnega uradnega dela, kulturnih in športnih aktivnosti, družabnih in sprostitvenih druženj in zaključka s podelitvijo pokalov, nagrad in priznanj, bodo beležili, zapisali, fotografirali in komentirali dijaki in dijakinje z izkušnjami s področja novinarskega dela.

Opravljeno delo bo predstavljeno v obliki biltena ob zaključku Domijade in bo na voljo na strežniku.

Vsaka regija opravi predizbor sodelujočih in prijavi največ dva (2) dijaka, vešča pisanja, ki naj imata s seboj fotoaparat.

Izbrali bomo tri (3) najbolj prizadevne mlade novinarje, ki bodo na zaključni prireditvi Domijade prejeli priznanja.

Za računalniško podporo bosta v pomoč dijakom g.Bojan Cavnik in g.Bojan Jeram.

Prijave pošljite do petka, 30. marca 2012,

na naslov: Dijaški dom Nova Gorica, Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica.

Kontaktna oseba: Dimitrij Vremec; telefon 05/335 48 22

 

7. DOBRODELNA PRODAJNA RAZSTAVA

Slovensko društvo Hospic, kateremu bo namenjen izkupiček prodaje, je nevladna, neprofitna humanitarna organizacija, ustanovljena junija 1995. Osnovni program društva je oskrba hudo bolnih/ljudi z napredovalo kronično boleznijo v zaključni fazi in njihovih svojcev na domu, slednjih tudi v procesu žalovanja. Prizadevajo si, da bi – tako kot rojstvo – tudi smrt postala naravni element živega, s tem pa naraven tudi odnos do umiranja in žalovanja v slovenski družbi.

Na dobrodelni prodajni razstavi bomo prodajali izdelek narejene na ustvarjalnih delavnicah ter dela nastala v okviru fotografskega in likovnega natečaja. K sodelovanju pa vabimo tudi vse ostale ustvarjalne dijake in njihove mentorje, da pripravite in poklonite izdelke nastale na interesnih dejavnostih v vašem domu. Izdelke bomo zbirali med 13.00 in 13.30 pred vhodom v Snežno dvorano.

Prijave niso potrebne, vse informacije so dosegljive na naslovu: Dijaški dom Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina.

Kontaktna oseba: Tina Vrčon; 05/ 366 41 10

8. KULTURNI PROGRAM

Dogajanja na Domijadi bo obogatil kulturni program ob slavnostni otvoritvi, v večernem času in ob zaključku prireditve.

Ob slavnostni otvoritvi in ob zaključku se bodo predstavili dijakinje in dijaki primorske regije.

Za večerni program regije opravijo predizbor kulturne točke in prijavijo le eno točko v trajanju do 5 minut, zvrst je lahko glasbena, instrumentalna, plesna.

Po večernem kulturnem programu se bo druženje dijakov nadaljevalo ob plesu.

Prijave pošljite do petka, 30. marca 2012

na naslov: Dijaški dom Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina.

Kontaktna oseba: Tina Vrčon;  05/ 366 41 10

ŠPORTNI DEL

Športni del poteka skladno s pravilnikom Domijade in po pravilih posameznih panog po časovnem razporedu za Domijado 2012.

Vse sodelujoče športne ekipe morajo za ogrevanje s seboj prinesti svoje športne rekvizite, ki so potrebni za posamezno panogo.

Prijave pošljite koordinatorju in posameznim nosilcem na navedene kontakte.

Koordinator izvedbe športnih tekmovanj in šaha je Tomaž Kofol iz Dijaškega doma Biotehniške srednje šole, Ul. padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici, tel.: 05/ 620-57-51.

1. KOŠARKA – DIJAKI

Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Tomaž Kofol iz Dijaškega doma Biotehniške srednje šole, Ul. padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici, tel.: 05/ 620 57 51.

Rok prijave: 6. april 2012

2. NOGOMET – DIJAKI

Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade z upoštevanjem pravil NZS za mali nogomet. Zaradi časovne stiske vsaka posamezna tekma traja 2 x 15 minut (predlog organizatorja). Za organizacijo in izvedbo je odgovorna Ksenija Uršič iz Dijaškega doma Nova Gorica, Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica, 05/335 48 22 .

Rok prijave: 11. april 2012

2.a NOGOMET – VZGOJITELJI in DIJAKI

Igra se samo ena tekma revijalnega značaja med dijaki in vzgojitelji iz vseh dijaških domov, ki se bodo udeležili Domijade. V ekipi je lahko največ 10 tekmovalcev. Igra se po pravilih Domijade z upoštevanjem novejših pravil NZS za mali (dvoranski) nogomet. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Jože Žugec iz Jegličevega dijaškega doma, Štula 23, 1210 Ljubljana-Šentvid,

Rok prijave: 6. april 2012

3. ODBOJKA – DIJAKINJE

Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Igor Sever iz Dijaškega doma Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina, 05/ 366 41 10.

Rok prijave: 6. april 2012

3.a ODBOJKA – VZGOJITELJICE in DIJAKINJE

Tekma je revijalnega značaja med dijakinjami in vzgojiteljicami iz vseh dijaških domov, ki se bodo udeležili Domijade. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Igor Sever iz Dijaškega doma Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina, 05/ 366 41 10.

Rok prijave: 6. april 2012

4. NAMIZNI TENIS – DIJAKINJE / DIJAKI

Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade in pravilih NTZS. Igra se na tri dobljene nize (sete) in ekipa na tri dobljene igre. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Valter Kavrečič iz Dijaškega doma Srednje gostinske in turistične šole Izola, Ul. Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola,  05/662 17 50.

Rok prijave: 6. april 2012

5. STRELJANJE – DIJAKINJE / DIJAKI

Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade na strelišču v Slovenskih Konjicah. Za udeležence tekmovanja bo priskrbljen avtobusni prevoz z Rogle v Slovenske Konjice in nazaj. Za organizacijo in izvedbo je odgovorna Stanislava Hrvatin iz Dijaškega doma Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, Tržaška cesta 36, 6230 Postojna,

05/726 13 36.

Rok prijave: 6. april 2012

6. ŠAH – DIJAKINJE / DIJAKI

Tekmovanje v šahu se izpelje po Pravilniku Domijade. Predhodno se opravijo regijska in medregijska tekmovanja. Za organizacijo in izvedbo je odgovoren Robert Rolih iz Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava, Gabrijanova 19, 5271 Vipava, 05/ 365 54 10.

Rok prijave: 6. april 2012

7. SPOMINSKI TEK FRANJA KLOJČNIKA

Tek bo organiziran za vse udeležence Domijade in sicer v treh kategorijah:

dijakinje ( 1000 m )

dijaki ( 2000 m )

strokovni delavci dijaških domov ( 1000 m )

Na start so vabljeni vsi udeleženci. Tekmovanje je ekipno in posamezno. Ekipo tvorijo najhitrejši trije dijaki posameznega dijaškega doma. Vse ostalo poteka po pravilniku Domijade. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost .

Za organizacijo in izvedbo je odgovorna Pavlina Margon iz Dijaškega doma Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina, 05/ 366 41 10.

Rok prijave: 6. april 2012

8. SODNIKI

Sodnike z ustrezno licenco za vsako športno panogo izbere organizator Domijade v sodelovanju s Skupnostjo dijaških domov Slovenije. Sodniške stroške krije SDDS – Skupnost dijaških domov Slovenije.

SPLOŠNA NAVODILA

Domijada je srečanje, ki se ga udeležijo zreli in odgovorni dijaki, ki si s svojimi dosežki pridobijo možnost udeležbe in častnega zastopanja svojega dijaškega doma. Tudi ostali udeleženci s svojim ravnanjem dajejo pozitiven zgled sožitja in sodelovanja.

Športna tekmovanja bodo potekala skladno z veljavnim pravilnikom Domijade ter po pravilih posameznih športnih panog. Časovni razpored tekmovanj je priložen.

Na Domijadi se bodo igrale polfinalne in finalne tekme po križnem sistemu (velja za vse discipline, razen za streljanje in šah, kjer odloča število zadetih krogov oziroma več točk po Bergerjevem sistemu tekmovanja), to pomeni 4 tekme v vsaki disciplini (6 pri šahu).

Tekmovanja se bodo odvijala v veliki in mali športni dvorani hotela Rogla (namizni tenis, nogomet, košarka, odbojka), v neposredni bližini hotela Rogla (tek) ter v Slovenskih Konjicah (strelstvo).

Za status dijakov in dijakinj odgovarjajo ravnatelji dijaških domov Slovenije.

Za športne rekvizite (izjema so loparji za namizni tenis ) bo poskrbel Hotel Rogla.

Za sodnike v vseh panogah poskrbi SDDS – Skupnost dijaških domov Slovenije.

Ključne naloge organizatorjev po panogah so skrb za nemoten potek tekmovanj in sprotno obveščanje novinarske skupine za informiranje o rezultatih iz tekmovališč.

Poleg splošnih pravil pa organizatorji v razpis dodajamo tudi pravila vedenja na Domijadi, ki naj si jih vsi udeleženci podrobno preberejo in upoštevajo. Vsak dijak/dijakinja, ki se bo udeležil-a Domijade, mora pred odhodom vzgojitelju oddati izpolnjen obrazec Izjava staršev, ki je priložen v razpisu.

PRAVILA VEDENJA NA DOMIJADI

Domijada je vsakoletno športno-kulturno srečanje dijakinj in dijakov (v nadaljevanju dijakov) slovenskih dijaških domov. Na Domijadi imajo možnost in priložnost predstaviti svoje prostočasne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo tako v dijaškem domu kot izven njega. Udeležijo se je najuspešnejši dijaki v spremstvu vzgojiteljev in vzgojiteljic (v nadaljevanju vzgojitelji).

Dijaki, ki so izbrani za udeležbo na Domijadi, so tisti, ki razumejo in sprejemajo pravila in so se tekom šolskega leta s svojim vedenjem in dejavnostjo izkazali ter so lahko za zgled in ponos posameznega dijaškega doma.

Vzgojitelj je v dijaškem domu organizator in vodja vzgojno-izobraževalnega dela. Za kakovost izvajanja vzgojnega dela je odgovoren nadrejenim, dijakom, njihovim staršem ter predvsem samemu sebi. V vlogi spremljevalca dijakov na Domijadi je njegova odgovornost še večja in vzgojno delo z dijaki zahtevnejše.

Glede na navedeno navajamo skupna izhodišča ravnanja vzgojiteljev na Domijadi:

· pred odhodom je dolžan seznaniti dijake s pravili vedenja na Domijadi,

· aktivno spremljanje dijakov tekom Domijade,

· skrbi, da se dijaki kulturno in dostojno vedejo,

· preprečuje sociopatološke pojave med dijaki (alkohol, droga, agresivno vedenje…),

· skupaj z dijaki je prisoten na vseh prireditvah in tekmovanjih Domijade,

· ob morebitnih večjih kršitvah poskrbi za dijakov prevoz domov (starši).

Pravila vedenja dijakov na Domijadi:

· dijaki so dolžni upoštevati temeljne človekove pravice vsakega posameznika in se strpno vesti do drugače mislečih,

· dijaki so odgovorni za lastno zdravje ter ne ogrožajo zdravja drugih,

· prepovedano je uživanje alkohola in drog ter vsakršno nasilje,

· dijaki odgovarjajo za urejenost in čistočo sobe ter sobni inventar,

· dijaki odgovarjajo za osebno lastnino,

· glasbeni aparati v sobah morajo biti naravnani na sobno jakost,

· dijaki so dolžni sodelovati na aktivnostih Domijade po programu,

· dijaki so se dolžni kulturno vesti tako v prostorih namestitve kot zunaj njih,

Domijada je dvodnevna prireditev, ki zahteva od organizatorjev in spremljevalcev veliko priprav in skrbi. Želimo si, da bi načrtovani program Domijade izvedli brez posebnosti in težav. Z zapisanimi pravili zagotavljamo varnost dijakov in poudarjamo vsakodnevno kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v dijaških domovih Slovenije.

 

 

Deli
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this page