Šolski sklad

Delovanje šolskega sklada je urejeno s Pravili šolskega sklada SŠ Veno Pilon Ajdovščina.

Sredstva zbrana v šolskem skladu namenjamo predvsem za reševanje socialnih stisk dijakov, občasno pa tudi za zagotavljane nadstandardne opreme in storitev. O porabi sredstev odloča upravni odbor šolskega sklada, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev, zaposlenih ter dijakov.

Sredstva se v šolski sklad zbirajo s prostovoljnimi prispevki ter donacijami.

Prošnjo za pomoč iz šolskega sklada lahko starši oddate v tajništvo šole na spodnjem obrazcu.

Prostovoljni prispevek ali donacijo lahko nakažete na TRR SI 56 01100 603 0696 449, sklic SI 00 55.

Za vašo pomoč se vam iskreno zahvaljujemo.

Poročilo o poslovanju

Pravila šolskega sklada

Prošnja za odobritev

 

Deli
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this page