Pravilnik o DD

Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina (Vlada RS, 2. 9. 2008) ter na podlagi 14., 15. in 16. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (UL RS 30/2018) ravnatelj izdaja Pravila življenja in dela  v Dijaškem domu SŠ Veno Pilon Ajdovščina.

Temeljne pogoje in postopek sprejema in bivanja v dijaškem domu, smernice in postopke za vzgojno obravnavo dijakov, postopke uresničevanja in varstva pravic in obveznosti dijakov ter navodila za vodenje dokumentacije v dijaškem domu določa Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (UL RS 30/2018).

Deli
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this page