PRAZNIČNA LJUBLJANA

Oh, ta Ljubljana,
vsa si z lučkami obdana.
Vzgojiteljice so nas k tebi pripeljale,
da bi še same te lučke občudovale.

Na glavni trg smo se podali,
nato pa vsak svojo pot ubrali.
Občudovali smo smrečico veliko
in naredili še kakšno skupinsko sliko.

Zatem v kino smo odšli
in si film Kaj pa Ester ogledali.
Pred tem smo še kokice kupili
in se v sedeže udobno namestili.

Film ni kaj prida bil,
saj nas je zelo malo naučil.
Na koncu vsi smo utrujeni bili
in v Ajdovščino hitro spat odšli.

dijakinji Ajda Bevk in Nika Tušar

 
Dostopnost