Informacije o vpisu v dijaški dom 2019/2020

solasalapng

Učenci (bodoči dijaki), ki želijo v šolskem letu 2019/2020 bivati v dijaškem domu, morajo v skladu z Rokovnikom o vpisu v dijaške domove do 2. aprila 2019 v dijaški dom poslati izpolnjeno in podpisano prijavnico za sprejem v dijaški dom (Obr. PSDD-MŠŠ-1/18).

Prijavnica je na voljo na spletni strani Dijaškega doma Srednja šola Veno Pilon ter na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, dobite pa jo lahko tudi osebno v dijaškem domu ali v svetovalni službi.

Učenci, ki bodo prijavnico pravočasno oddali, bodo v začetku junija 2019 na domač naslov dobili vabilo za vpis z vsemi potrebnimi informacijami. Vpis v dijaški dom bo potekal istočasno z vpisom v srednjo šolo, in sicer v času od 18. do 21. 6. 2019. Točen datum vpisa bo objavljen naknadno.

Povezava do prijavnice na strani MIZŠ:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Dijaski_domovi/2018/PRIJAVNICA_ZA_SPREJEM_V_DIJASKI_DOM.pdf

Subvencija

V primeru, da dva (ali več) otroka iz iste družine sočasno bivata v dijaškem domu (katerem koli po Sloveniji), je drugi otrok (in vsi naslednji) upravičen do subvencije. To pomeni, da se oskrbnina plačuje samo za enega otroka, ostali bivajo v dijaškem domu brezplačno.

Vlogo za subvencijo je potrebno poslati sočasno s prijavnico, in sicer do 2. 4. 2019.

 

Deli
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this page