Vpis v Dijaški dom Ajdovščina

Šolsko leto 2022/23

VPIS V DIJAŠKI DOM

Učenci (bodoči dijaki), ki želijo v šolskem letu 2022/2023 bivati v dijaškem domu, morajo v skladu z Rokovnikom o vpisu v dijaške domove do 4. aprila 2022 v dijaški dom poslati izpolnjeno in podpisano prijavnico za sprejem v dijaški dom. Izpolnjeno prijavnico oddate preko navadne pošte, na naslov Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina (Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina) ali preko elektronske pošte, na naslov svetovalnadd@ss-venopilon.si.

Učenci, ki bodo prijavnico pravočasno oddali, bodo v začetku junija 2022 na domač naslov dobili vabilo za vpis z vsemi potrebnimi informacijami. Vpis v dijaški dom bo potekal istočasno z vpisom v srednjo šolo. Točen datum vpisa bo objavljen naknadno.

SUBVENCIJA

V primeru, da dva (ali več) otroka iz iste družine sočasno bivata v dijaškem domu (katerem koli po Sloveniji), je drugi otrok (in vsi naslednji) upravičen do subvencije. To pomeni, da se oskrbnina plačuje samo za enega otroka, ostali bivajo v dijaškem domu brezplačno. Vlogo za subvencijo je potrebno poslati sočasno s prijavnico, in sicer do 4. 4. 2022.

Izpolnjeno prijavnico in vlogo za subvencijo oddate preko navadne pošte, na naslov Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina (Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina) ali preko elektronske pošte, na naslov svetovalnadd@ss-venopilon.si.

IZPIS

Dijak lahko dijaški dom zapusti tudi med letom, in sicer na podlagi oddane izpisnice iz dijaškega doma ter po predhodnem pogovoru z matičnim vzgojiteljem in svetovalno službo. Potrebno je upoštevati odpovedni rok.