Vpis v Dijaški dom Ajdovščina

Šolsko leto 2024/25

VPIS V DIJAŠKI DOM
Učenci (bodoči dijaki), ki želijo v šolskem letu 2024/2025 bivati v dijaškem domu, morajo skladno z Rokovnikom o vpisu v dijaške domove, do 2. aprila 2024 v dijaški dom poslati izpolnjeno in podpisano prijavnico za sprejem v dijaški dom.  Izpolnjeno prijavnico oddate preko navadne pošte, na naslov Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina (Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina) ali preko elektronske pošte, na naslov svetovalnadd@ss-venopilon.si.
V juniju 2024 bodo bodoči dijaki, povabljeni na vpis v dijaški dom. Vpis bo potekal istočasno z vpisom v srednjo šolo.
V avgustu bodoči dijaki prejmejo vabilo na vselitev in prvi roditeljski sestanek s starši
Vse ostale informacije na spletni strani: https://www.gov.si/teme/dijaski-domovi/ 

SUBVENCIJA
V primeru, da dva (ali več) otroka iz iste družine sočasno bivata v dijaškem domu (katerem koli po Sloveniji), je drugi otrok (in vsi naslednji) upravičen do subvencije. To pomeni, da se oskrbnina plačuje samo za enega otroka, ostali bivajo v dijaškem domu brezplačno. Vlogo za subvencijo je potrebno poslati sočasno s prijavnico in sicer do 2. aprila 2024.
Izpolnjeno prijavnico in vlogo za subvencijo oddate preko navadne pošte, na naslov Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina (Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina) ali preko elektronske pošte, na naslov svetovalnadd@ss-venopilon.si.

IZPIS IZ DIJAŠKEGA DOMA
Dijak lahko dijaški dom zapusti tudi med letom, in sicer na podlagi oddane izpisnice iz dijaškega doma ter po predhodnem pogovoru z matičnim vzgojiteljem in svetovalno službo. Potrebno je upoštevati odpovedni rok.

DIJAŠKI SKLAD – PROJEKT BOTRSTVO
Projekt Botrstvo v Sloveniji s humanitarno pomočjo pomaga otrokom in mladostnikom iz družin v stiski pri plačilu oskrbnine v dijaških domovih. Obvezna priloga Predlogu za pomoč pri plačilu (vlogo dijak prejme pri svetovalni delavki v dijaškem domu) je odločba Centra za socialno delo o družinskih prejemkih.
Pogoji za upravičenost do plačila dijaškega doma: Do pomoči so upravičeni dijaki in dijakinje, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, so že uspešno zaključili prvi letnik srednje šole in bodo v novem šolskem letu redno nadaljevali šolanje na srednji šoli.

Dostopnost