Svetovalna služba v DD

Svetovalno delo v Dijaškem domu Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina opravlja Maja Marc, univ.dipl.ped. Pisarna svetovalne službe se nahaja v prvem nadstropju dijaškega doma, pisarna 111. Za dijake in starše je svetovalna delavka dosegljiva tudi preko elektronske pošte: svetovalnadd@ss-venopilon.si.

Na svetovalno delavko se lahko obrnete:

  • za urejanje vpisa/izpisa v dijaški dom;
  • za urejanje subvencije ali denarne pomoči pri plačilu oskrbnine dijaškega doma;
  • v primeru vzgojne problematike dijaka;
  • za svetovanje dijakom in staršem.

URNIK SVETOVALNE DELAVKE

PONEDELJEK

12.00–15.30

TOREK

15.00–18.00

SREDA

15.30–16.00

ČETRTEK

8.30–11.30