Dijaški dom Ajdovščina je ob 22. aprilu, Svetovnem dnevu Zemlje pridobil naziv

PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA-DOM 2016/17.

Plaketo nam je podelilo društvo Planet Zemlja v okviru vseslovenskega natečaja »Planetu Zemlja prijazna šola«.

V okviru natečaja smo izvajali tri projekte: Torba, da te kap, Eko generacija in Zemljo so nam posodili otroci.

V projektu Torba da te kap so dijakinje izdelovale torbo iz odpadnih materialov.

Eko generacija je projekt, kjer skupina mladih eko novinark piše o okoljskih temah. Inovativne novinarke so se poglobile v tematiko varovanja okolja in ohranjanja narave. Redakcijo je sestavljalo šest deklet, ki so se poimenovale Zvetranke. Pisale so o izbranih temah, jih slikovno opremljale in se aktivno vključevale v dogajanja, povezana z njimi.

Projekt Zemljo so nam posodili otroci 2016/17 spada med raziskovalne projekte. Dijakinje so raziskovale na temo odpadni papir. Zanimalo jih je, kaj se z njim zgodi, ko postane odpadek, kako ga koristneje uporabimo, predelamo, predvsem pa  smo z njim oblikovali izdelke nove uporabne in umetniške vrednosti.

Aktivno in z veliko vnemo smo izvajali izbrane projekte, bili uspešni in prepoznavni pri svojem delu ter tako zadostili potrebam nacionalnih kriterijev za pridobitev naziva.

Zahvaljujemo se vsem dijakinjam, ki so bile vključene ali kakorkoli pripomogle k osvojitvi naziva.

Dostopnost