Naš dijaški dom v projektu s Ciriusom Vipava  

Z letošnjim letom smo začeli s sodelovanjem v projektu športne vadbe s centrom za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava z imenom Triatlon za “drugačne”. Pri projektu sodelujejo poleg našega dijaškega doma še Triatlon klub Ajdovščina in Športno društvo, ki deluje v okviru centra. Naša vloga v projektu je v tem, da spodbudimo sodelovanje med učenci obeh zavodov in s tem pomagamo učencem iz Ciriusa, da se vključijo v širše družbeno okolje, našim dijakom pa omogočimo sodelovanje z ljudmi, otroki s posebnimi potrebami. Dijaki našega dijaškega doma se udeležujejo vadbe ob sredah enkrat mesečno. 

Tokrat so prebili led Rija, Nejc in Davor, dijaki četrtega letnika, ki so se odlično vklopili v skupino in hitro navezali pristen stik z vadečimi, ki so nas takoj prevzeli s svojo iskrenostjo, neizmernim veseljem in pristnostjo. Pogovori o izkušnji, ki je vsem trem pustila močno sporočilo so se nadaljevali tudi v naslednjih dneh in kar ne pojenjajo, zato komaj čakajo dan naslednjega srečanja.

triatlon za dru

Hvala Lojzetu in Katarini, ki sta pomagala dijakom, da so se zelo hitro “udomačili” v skupini ter Jadranki, Marku, Timoteju, Dominiku, Aleksu, Petji,Tomažu, Šeherzadi in Leji, ki so nam pokazali, kako veselo in iskreno je lahko življenje.

Igor Sever

 

 

Dostopnost