Dijaški dom Ajdovščina je že deseto leto vključen v Slovensko mrežo zdravih šol, katerih projekt prav letos obeležuje 25. obletnico. V ta namen smo se dijakinje in dijaki v sredo popoldan, 19. septembra 2018, aktivno udeležili raznovrstnih dejavnosti v našem dijaškem domu.

Zdrava šola je strateški projekt, ki je nastal pod okriljem svetovne zdravstvene organizacije. Slovenija se je zvezi priključila leta 1993 z 12. šolami. Ta projekt  je podprt tudi s strani Ministrstva za šolstvo, zdravje, znanost in šport. Program Zdrave šole vključuje pouk o zdravju, učni načrt, ki spodbuja zdravo prehrano, interesne dejavnosti, zdravje, pozitivno klimo in medsebojne odnose na šoli ter sodelovanje s starši. Vplivati skuša na zdrav način življenja vseh šolarjev. Zdrava šola poskuša omogočiti in spodbujati šolarje ter dijake, da vplivajo na svoje zdravje.

Zdravo popoldne smo preživeli pri različnih aktivnostih, ki smo jih imeli na izbiro. Spretna skupinica deklet je iz starih zaves krojila ekološke vrečke za sadje. Poleg tega so ponovno uporabile časopisni papir za okrasitev okvirjev za fotografije. V kuharski delavnici so dijakinje pripravljale polnozrnate ajdove piškote, ki so jih posladkale z nekaj marmelade. Na temo zdrave prehrane so si na filmskem krožku ogledali dokumentarni film o hitri hrani Zašpehan narod. Po ogledu so se z vzgojiteljem pogovorili o problemu prekomerne teže ter odvisnosti od prenajedanja. Člani debatnega krožka pa so razglabljali o duševnem zdravju mladostnikov v Sloveniji  in zapisali nekaj svojih misli. Te so kasneje obesili v avli doma, kjer sta bila na voljo tudi bralni in sadni kotiček o zdravi hrani. Ljubiteljice plesa so uživale v ritmu pop glasbe, na katero so sestavile svojo koreografijo. Športa ni manjkalo tako v plesni učilnici kot na nogometnem igrišču, kjer so se naši športniki pomerili v manjšem nogometnem turnirju. Preostanek ekipe pa se je odpravil na pohod po učni poti do izvira Hublja. Po koncu delavnic smo se za nagrado in vložen trud vsi lahko posladkali z novim dietnim sladoledom Alive, ki ga je domskim dijakom brezplačno prispevalo podjetje Leone, za kar smo jim zelo hvaležni.

Zdrava prehrana je dandanes velik problem večine držav. Prav s tem razlogom se je naš dijaški dom vključil v ta projekt. Dijaki so preko delavnic podrobneje spoznali pomen zdrave prehrane. Nekateri so razmislili o svojem življenju. Ne samo dijaki, marveč tudi vzgojitelji so preko teh delavnic pridobili novo znanje. Prav zagotovo se je večina zamislila o svojem načinu prehranjevanja in gibanja ter nasploh življenja samega.

Dijakinje Dijaškega doma Ajdovščina,

21. 9. 2018

Dostopnost