Dejavnosti v DD

V popoldanskem in večernem času vzgojitelji ponujamo širok nabor interesnih dejavnosti. Dijak si za vsak šolsko leto izbere vsaj eno interesno dejavnost, ki jo redno obiskuje. Prisotnost na interesnih dejavnostih se šteje med ure obveznih izbirnih vsebin.

Dijaki lahko izbirajo med:

  • Badminton
  • Kuharski krožek
  • Fitnes
  • Nogomet
  • Odbojka
  • Ustvarjalnice  
  • Učna pomoč italijanščine, angleščine, biologije
  • Šivalnice

Odbojka

Nogomet
Ustvarjalnice

Košarka

Badminton

Šivalnice
Filmski krožek
Fitnes
Dostopnost