Vpis v Dijaški dom Ajdovščina

Šolsko leto 2023/24

VPIS V DIJAŠKI DOM

Učenci (bodoči dijaki), ki želijo v šolskem letu 2023/2024 bivati v dijaškem domu, morajo skladno z Rokovnikom o vpisu v dijaške domove, do 21. junija 2023 v dijaški dom poslati izpolnjeno in podpisano prijavnico za sprejem v dijaški dom. Zaradi lažje organizacije priporočamo, da vpisnico v dijaški dom pošljete skupaj z vpisnico v srednjo šolo in sicer do 3. aprila 2023. Izpolnjeno prijavnico oddate preko navadne pošte, na naslov Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina (Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina) ali preko elektronske pošte, na naslov svetovalnadd@ss-venopilon.si.

Učenci, ki bodo prijavnico oddali skupaj z vpisom v srednjo šolo, bodo v mesecu juniju na domač naslov dobili vabilo za vpis, z vsemi potrebnimi informacijami. Vpis v dijaški dom bo potekal istočasno z vpisom v srednjo šolo. Točen datum vpisa bo objavljen naknadno. Ostali, ki bodo oddali prijavnico do 21. junija 2023, bodo o točnem datumu vpisa obveščeni po pošti. Le ta bo v času med 3.−7. 7. 2023.

SUBVENCIJA

V primeru, da dva (ali več) otroka iz iste družine sočasno bivata v dijaškem domu (katerem koli po Sloveniji), je drugi otrok (in vsi naslednji) upravičen do subvencije. To pomeni, da se oskrbnina plačuje samo za enega otroka, ostali bivajo v dijaškem domu brezplačno. Vlogo za subvencijo je potrebno poslati sočasno s prijavnico in sicer do 3. aprila 2023 oziroma do 21. junija 2023.

Izpolnjeno prijavnico in vlogo za subvencijo oddate preko navadne pošte, na naslov Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina (Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina) ali preko elektronske pošte, na naslov svetovalnadd@ss-venopilon.si.

IZPIS

Dijak lahko dijaški dom zapusti tudi med letom, in sicer na podlagi oddane izpisnice iz dijaškega doma ter po predhodnem pogovoru z matičnim vzgojiteljem in svetovalno službo. Potrebno je upoštevati odpovedni rok.

 

Dostopnost