Dijaki in dijakinje 1. in 2. letnikov smo se udeležili predavanja gospe Mojce Bernik iz društva Moj svet, čist planet. To je društvo za spodbujanje kvalitetnega, zdravega in okolju prijaznega načina življenja. Dijaki smo poslušali predavanje o hitri modi in sodelovali na delavnici.

Vsako naše dejanje ima posledice za naš planet. Mladi se zavedamo različnih načinov onesnaženja, predvsem z oblačili, ki postajajo vse večji problem na odlagališčih. Tako smo na predavanju spoznali pot od surovine do izdelka in kaj vse se v tem ciklu zgodi do končnega izdelka.

Preizkusili smo se v delavnici, kjer smo bombažno prejo iz rabljenih majic ponovno uporabili za nov izdelek.

V našem domu ločujemo odpadke, ker pa se zavedamo, da je to premalo, dijake spodbujamo k ponovni uporabi in zmanjševanju količine odpadkov. Takšno predavanje, kot je bilo to, nas še dodatno vzpodbuja k bolj odgovornemu ravnanju do okolja.

Dijaki in vzgojitelji

 

Dostopnost