ŠTIPENDIJE SE VRAČAJOsave-money

S 1. januarjem 2014 začne veljati Zakon o štipendiranju, ki ponovno omogoča pridobitev državne štipendije za mladoletne. Vloge lahko starši oddajo od 1. decembra 2013 dalje in upravičenci prejmejo štipendijo od 1. januarja 2014. Državne štipendije so namenjene dijakom iz socialno šibkejših družin. Pravico do prijave imajo družine katerih osebni dohodek ne presega 64% neto povprečne plače na družinskega člana.

V 17. členu novega Zakona o štipendiranju je ponovno zapisan dodatek k državni štipendiji: dodatek za bivanje, dodatek za uspeh in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami. Do dodatka za bivanje je upravičen štipendist, kateri je prijavil začasno bivališče v kraju izobraževanja oddaljen vač kot 25km od kraja stalnega bivališča in katerega strošek najema znaša najmanj 65€ mesečno. Dijak nastanjen v dijaškem domu lahko, glede na dohodkovni razred, prejme od 35 – 95€ dodatka za bivanje mesečno. Opredeljen je tudi dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami in deficitarne poklice (mesečno 100€).  

 Tabela: Višine državne štipendije (velja od 1. 1. 2014)

Dohodkovni razred

Povprečen osebni dohodek

Višina državne štipendije na 18. let

Višina državne štipendije do 18. let

1

do 30%

190€

95€

2

30 – 36%

160€

80€

3

36 – 42%

130€

65€

4

42 – 53%

100€

50€

5

53 – 64%

70€

35€

Dostopnost